Откриването на фирма – кога да ползвате помощта на адвокат

Откриването на фирма

Откриването на фирма е процес, който предхожда създаването на нов бизнес. За целта е необходимо да се предприемат няколко стъпки, включващи най-общо казано изготвяне и снабдяване с наръч с изискуеми документи, които следва да се подадат за регистрация на фирма.

Самата процедура се извършва в съответното звено на Агенцията по вписванията, където се подават документите заедно със заявление за регистрация. Възможно е да се получи и отказ за регистрация, в случай на неспазване на законовите изисквания. Затова много бизнеси избират да разчитат на адвокат още на този етап, за да си осигурят търсената успеваемост. Ето в кои случаи е най-рентабилно да се обърнете към юрист за тази цел.

Когато не можете да изберете правилната търговска форма

Стъпките за откриване на фирма зависят пряко от избраната търговска форма, под която бизнесът ще оперира. От друга страна правната форма, която изберете, е от ключово значение за по-нататъшни корпоративни аспекти.

Така например, в зависимост от вида на търговското дружество, на което заложите, ще варират изискванията за заплащане на конкретни данъци, начинът на управление на дружеството, на навигиране на дейността, характерът на участието на съдружниците, тяхната отговорност и пр.

Адвокати като тези в TechLex.bg, които се занимават с дружествени въпроси, могат да ви разяснят в дълбочина какви са вариантите пред вас и какво представлява всяка приложима към дейността ви търговска форма. Това ще ви помогне да направите точния избор.

При откриването на фирма от чуждестранно лице

Чужденците имат право да отворят собствена фирма в България, но следва да бъдат спазени специфични изисквания за това. Допълнителните стъпки в откриването на търговското предприятие са овладени в максимална степен от практикуващите в областта на търговското право опитни адвокати и регистрацията на дружеството не би била затруднение.

Ако желаете работата да бъде свършена бързо и експертно

Отговорността на заявителя на документите е до момента на тяхното предоставяне в Агенция по вписванията в производството по регистрация. След това компетентните лица разглеждат представените документи за установяване дали всички законови изисквания са спазени. Ако не са, следва отказ. За да бъде избегнат този развой, до момента на подаване на заявлението с всички прилежащи изискуеми документи, най-сигурният начин е да разчитате на опитен адвокат.

За регистриране на различните видове дружества има различни изисквания, с които той е запознат отблизо и на практика. Затова най-бързо и компетентно работата се извършва именно от юрист, практикуващ в областта на търговското право.

Не чакайте да получите отказ, тъй като не сте успели да разчетете правилно законовите условия за регистрация на фирма, а се обърнете към експерти като TechLex.bg, ако искате стартът на бизнеса ви да не бъде излишно възпиран.

Вашият коментар