Възнаграждение за извънреден труд – как се изчислява

извънреден труд - заплащане и заповед

Извънреден труд, от закона, се тълкува като всякаква работна дейност извършена отвъд договореното работно време на един работник. При 9 часов работен ден, преминаването отвъд този часов диапазон се счита за извънреден труд – разбира се той трябва да бъде подкрепен със заповед и писмено съгласие от страна на работника.

Кога закона позволява извънреден труд

В Кодекса по Труда, след промяна в законодателството през 2008ма година, дефиницията за позволен извънреден труд се промени. Преди 2008ма година, за да се позволи полагането на труд отвъд нормативното работно време, беше нужно да има съображение за безопасност зависеща от завършването на започнат в работно време проект.

Сега не е нужно да има такова съображение, а един работодател може да изиска извънреден труд от своите работници при наличие на започнат проект в работно време. Това промени количеството начислени извънредни часове, но нормативното правило гласи, че един работник не може да надминава над 150 часа извънреден труд в рамките на 1 година.

Разпръснато през различни периоди това означава:

  • В рамките на 1 календарен месец – 30 часа дневен или 20 часа нощен труд
  • В рамките на 1 календарна седмица – 6 часа дневен и 4 часа нощен
  • В рамките на 2 последователни работни дни – 3 часа дневен или 2 часа нощен труд

Не се допускат и до извънреден труд бременни жени или такива в процес на ин-витро, нито пък майки с деца до 6 годишна възраст или такива грижещи се за деца с увреждания. Не е възможно да се възползват от извънреден труд и работници с вече намалено работно време, нито пък такива със здравословни проблеми предотвратяващи безопасната дейност.

Колко трябва да очаква един работник с извънреден труд

Строго погледнато, без значение трудовото възнаграждение, към заплатата на един работник ще бъдат начислени надбавки с коефициент 2x за часовете изработени извънредно. При часови надница от 12лв на час, за извънреден труд сумата става 24 лв –крайната сума изцяло зависи от трудовата специализация на един работник, както и уговореното месечно възнаграждение.

Счетоводство на извънреден труд

За всеки бизнес е важно правилното осчетоводяване на неговата дейност, а това става само с правилната счетоводна кантора като Contract.bg. За правилното осчетоводяване на извънреден труд е нужно да са налични първични и вторични документи, които да действат като доказателство за подписана заповед и съгласие между работник и работодател.

Тя се декларира както всичко останали заплати, като към месечното възнаграждение за този конкретен работник, в месечният отчет се добавя съответната начислена сума. Тук е важно да се преведат съответните документи и да се упоменат тези суми точно, което може да е трудно при големи екипи и работни групи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *