Делба на имот между наследници – сложна ситуация

Делба на имот между наследници

Делба на имот между наследници добива все по-голяма популярност в България през последните години. Това е вид сделка, която позволява на наследниците доброволно да излязат от режима на съсобственост, в който са попаднали след смъртта на свой близък.

Никой не може да бъде задължен да остане в режим на съсобственост против волята си

Делбата на имот между наследници се счита за най-разумната опция в много случаи и поради ред причини, като трябва да се отбележи и това, че никой не може да бъде задължен да остане съсобственик на даден имот против волята си.

Делбата позволява на наследниците да разделят собствеността върху имота и да получат наследството си във възможно най-чиста и цялостна форма.

Това помага да се преодолее неудобството от споделената собственост, която съвсем естествено може да породи напрежение и конфликти между наследниците.

Индивидуални нужди и предпочитания могат да се вземат предвид при делба на имот

Различните наследници често имат различни нужди и предпочитания. Всеки адвокат ще ви каже, че делбата позволява на всеки наследник да получи от наследството си тази част, която отговаря на неговите специфични нужди.

Особено лесно става делбата, когато имотите се повече, но дори и ако не са, делба пак може да се постигне лесно. Много често един от наследниците иска да получи имот, а за друг може да е приоритет да получи някакви финансови средства.

В такъв случай, един от наследниците може да изплати на другия неговия дял, като по този начин всеки ще получи това, което му е по-важно според ситуацията.

Избягват се спорове и конфликти

Делбата на имота помага да се предотвратят спорове и конфликти между наследниците. Когато всеки от наследниците получи част от имуществото за себе си, дори и ако това е постигнато с компромиси, наследниците са по-малко склонни към противоречия и е далеч по-вероятно да поддържат хармонични взаимоотношения.

При делба на имот не е задължително дяловете да са съизмерими

Когато се извършва делба, основният приоритет е да се раздели имуществото, така че всеки да получи пълни права върху даден имот.

Понякога е възможно единият да получи повече от другия, но ако и двамата собственици са съгласни с това, то може да се направи в името на излизането от режима на съсобственост и законът го позволява.

Делбата на имот между наследници е разумна, но преди това се консултирайте с адвокат

Както вероятно и вие се убедихте, делба на имот между наследници се смята за най-разумна опция.

Въпреки това, винаги е препоръчително да се консултирате с правен специалист по недвимиите дела  (можете да научите повече на Rastashki.com), който да ви предостави конкретни съвети и препоръки въз основа на вашата конкретна ситуация и предпочитания.

Вашият коментар